FANDOM


Leds av Ronia. Flocken har en egen Discord, skicka PM till Ronia för inbjudan.

Isil Anar
Fakta
O/G/N Neutralt god
Område Lövskogen
Nuvarande ledare Ronia
Ursprunglig ledare Moonstone och Solar
Allierade Oklart
Fiender Occultos

Historia

Isil Anar (betyder ungefär "solen och månen") är en av landets äldre flockar som fortfarande finns kvar. Flocken skapades först för några generationer sedan av Moonstone och Solar, tillsammans med sina valpar Tavar, Elen, Isil och Anar. De levde på goda termer med flocken Qu, Kaze Masurao (Cierzo), och hade en kort allians med Herodotus när Elen tog över flocken.

Man tror att Isil Anar först hade sitt revir i Lövskogen, men ingen är riktigt säker. Vad man vet är att flocken senare av någon anledning flyttade in i sydvästra Kaiwood, vilket The BloodBlooms inte var särskilt förtjusta i. Isil Anar var allierade med Herodotus vid denna tid, och gick med på att stämma träff flockarna emellan för att lösa twisten (trodde de, naivt nog) efter att en god vän till Herodotus ledare Akaryuu la fram förslaget. TBB hade självklart inte för avsikt att dela Kaiwood med någon. Istället för ett möte attackerade TBB. BloodBlossom mördade White framför Akaryuu och deras valpar, och Numooris fjärde stora krig var i full gång.

Isil Anar och Herodotus led stora förluster under striden och blev så gott som utrotade. Få överlevde, däribland valpen Nïm, Elens son. Han togs omhand av Nevayah från Herodotus, och växte upp som ensam överlevare. De vandrade länge innan Nïm blev vuxen, då han stannade i Kawazatriskogen för att bygga upp Isil Anar som en liten familjeflock igen. Nevayah ledde flocken tills han var mogen. Nïm ledde flocken i flera år, tills dess att han valde att lämna flocken och utvandra. Ledarskapen över den lilla familjen föll på ledarens gode vän Kaine. När Kaine senare lämnade flocken gick uppgiften över till Imani, och sedan till Black, som kom att leda flocken en lång tid framöver.

Under Blacks och Imanis styre föddes fem valpar in i familjen, Imanis Omen och Ophelia, och Blacks Ronia, Kasai, och Ianto. Tyvärr varade inte lyckan länge då en kväll Blacks partner Rosie försvann spårlöst tillsammans med en av valparna, Ianto. De fick aldrig reda på vad som hänt dem, och Black kunde inte lämna de återstående valparna för att söka. Imani och Black uppfostrade de fyra valparna tillsammans.

Historien tycktes upprepa sig, för det lilla av Isil Anar som återuppstått valde att dela område med en annan flock, Occultos, som verkade förstå att de var svaga. En natt smög ledaren Shady in på det lilla reviret och rövade bort en av Imanis valpar, Ophelia, vilket startade vad som kom att bli ett ömsesidigt hat flockarna emellan. Isil Anar var svagt, och varken Imani eller Black ville riskera att lämna sina återstående valpar föräldralösa.

Isil Anar hade under åren efter striden mot TBB fallit i glömska. Den var mindre än någonsin förr och kunde knappt räknas som flock längre. Några lämnade den lilla familjeflocken för att leva sitt liv utanför Kawazatri, och till sist återstod nästan bara Black, Imani, Omen, Kasai, och Ronia.

Från att Ronia föddes in i den lilla familjen lyssnade hon intresserat till berättelserna om det gamla Isil Anar och frågade mycket om det Nïm och Nevayah burit med sig. Black berättade gärna. Trots att Isil Anar inte hade en särskilt ärofylld historia så lockades den unga valpen av vänskaperna och allienserna. Hon föreställde sig ett stort och starkt Isil Anar, och med tiden blev drömmen ett livsmål. Ronia tränade hårt, upptäckte sin eld, och lärde sig så mycket hon kunde för att en dag kanske kunna nå det.

Ronia kom att utveckla en osannolik vänskap med en medlem ur Occultos, Blair, men avbröt kontakten då hon kände att hon inte kunde lita på honom.

När Ronia, Kasai och Omen nått övre tonåren berättade Black att han planerade en vandring till Lövskogen, där han växt upp en gång i tiden. Ynglingarna fick i uppgift att leda flocken, som samlat på sig några medlemmar, till Lövskogen som ett test av deras mognad. Vandringen fortskred utan problem, och snart hade flocken etablerat sitt nya revir i Lövskogen. Ronia var vid det här laget mer angelägen än någonsin att se Isil Anar frodas. Hon jobbade dag och natt med att organisera det nya reviret och lägg upp planer för att markera flocken på kartan, och reviret blev en plats som senare kom att kallas för Yanamorë. Flera vargar hörde om den "nya" flocken i Lövskogen och anslöt sig. Flera korta vandringar organiserades för att regelbundet skicka ut medlemmar för analys av närliggande områden. På en av vandringarna över Numoorislätten träffade Ronia och Black den främmande Wami, ledare av Trinity. De kom att samtala länge, och bestämde slutligen att flockarna skulle slås samman. I slutet av året anlände Trinity, och flocken upplöstes för att ansluta sig till Isil Anar.

De kommande åren ägnades åt att fortsätta bygga reviret, och planerna för flocken flöt på. Flocken ville att Isil Anar skulle bli en fristad för vandrande, besökande, och behövande. Visionen om ett stort och vackert Isil Anar började bli till verklighet. Isil Anar hade etablerat Yanamorë, fristaden för vandrare och behövande.

Noterbara händelser

 • Flocken skapas - 2008 Summering
 • Reviret flyttar till Lövskogen - 2016 Summering
 • Mer kommer.

Filosofi, Gruppdynamik & Ranksystem

Isil Anar är en diplomatisk flock med tydliga militära influenser där alla anses ha samma värde, om än den faktiska makten ligger hos alfa, beta, och vargar med utmärkande titlar, där alfan i slutet har sista ordet. Flocken är i grund och botten en demokrati där allas röst räknas, även ner till unga sådana. För större, taktiska beslut, eller allvarliga saker som inte nödvändigtvis rör hela flocken så finns ett samlat råd bestående av några vargar av högre rang.

Flocken bygger på ett system där man tjänar sitt uppehälle utefter förmåga. Hjälper du flocken och är lojal mot flocken, kommer flocken göra detsamma i utbyte. Om en varg inte sköter sig och sin uppgift kommer åtgärder vidtas. Att gå med betyder att du skriver upp dig själv för att ta dig an och fullfölja en särskilt syssla som delas ut till dig av (i huvudsak) ledarvargen utefter individens förmåga. Till exempel kanske en tonårsvarg får gå som lärling till en jägare och en gammal varg bes hjälpa till att hålla ett öga på valparna. Starka, vuxna individer tilldelas uppgifter som kräver större ansvar. I slutet av dagen förväntas medlemmarna hjälpa varandra oavsett uppgift. Alla vargar kommer då och då att hoppa in i övriga grupper, men angivet är vad som går i första hand.

Observera att en varg som gått med i flocken stannar med flocken, annars är det onödigt att din varg ens är med från första början. Undantag kan givetvis ske med anledning, men var god meddela oss så vi kan planera då detta eventuellt kan komma att påverka resten av flocken.

Trots att Isil Anar en mycket gammal flock så har flocken växt snabbt, och medlemmarna uppmanas att lära känna varandra och träna tillsammans. Att kunna försvara sig, reviret och sina flockbröder är mycket viktigt. Samtliga flockmedlemmar förväntas att efter lämplig ålder påbörja sin träning där både taktisk stridsteknik, styrka och element ingår (sistnämnda för de som har en kraft). Vargar som tas in i flocken förväntas börja ögonblickligen. Träningen är dock väldigt grundläggande, och ingen förväntas träna mycket hårt såvida vargen i fråga inte väljer detta.

Ranksystem

 1. General, struktur och ansvar, sista ordet.
 2. Löjtnant, biträdande general.
 3. Beta, rådgivare och ledare ifall generalerna är borta.
 4. Förstejägare, leder jaktgruppen.
 5. Jägare, ansvarar för att säkerställa åtkomsten av föda.
 6. Försteväktare, organiserar väktargruppen.
 7. Väktare, patrullerar revirsgränsen och levererar meddelande.
 8. Helare, tar hand om skadade.
 9. Valpskötare, tar hand om valpar vid föräldrars frånvaro och överlag.
 10. Sagoberättare, länk i namn (för att kunna följa länken måste du vara inloggad med en karaktär som ingår i flocken Isil Anar).
 11. Omega, diverse *uppgifter.
 12. Valpar, leker och lär.

*Detta utskott existerar för till exempel vargar med funktionsnedsättning (syn, hörsel, etc) och därav inte är maximalt effektiva som väktare eller jägare, skadade och under läkeprocess, mycket gamla vargar som är för trötta för att arbeta som vanligt, nya medlemmar som inte fått uppgift ännu av någon anledning, etc. Vargar med omegatiteln spenderar mycket tid med nya medlemmar, får dem att känna sig välkomna och visar dem runt reviret. De är fortfarande inhoppare för jakt och väktargrupper när dessa sviktar.

Medlemmar

Observera: Utdelningen av uppgifter är alltid preliminär i och med att jag mestadels (Ronia - Julia) gett utefter egen gissning. Tanken är att du självklart får och ska säga till om du har egna tankar, om du vill att din varg ska ha en annan uppgift, en (ännu) icke existerade uppgift, etc. Skicka PM till mig så hjälper jag dig!

Nuvarande

Sraosha, rang ej tilldelad ännu. Black, vilar.

Rådet

Består av vargar med förste-titlar, betavargar, och ledare/löjtnant/general.

Tidigare

Döda

 • Tear - Beta - Dödad av Black då hon gick igenom ett missfall ute på vandring, och blev snabbt dräktig med en främmande hane i tron att Black skulle bli glad för de nya valparna. Black var smittad av en annan vargs mörker, och dödade sin älskade på fläcken.
 • Wami - Beta - Vandrade från flocken av okänd anledning. Dödades av Kali.
 • Lihai - Beta - Vandrade självmant från flocken för att leta efter Wami utan flockens kännedom. Dog av sorg efter sin partners död.

Lämnat

 • Nevayah - Tillfällig ledare - Ledde flocken tills att Nïm själv kunde ta mogna beslut. Lämnade sedan flocken av privata skäl.
 • Törne - Väktare - Före detta medlem som ville söka sin far. Sökandet tog honom utanför Numoori.
 • Vitnos - Okänt - Försvann.
 • Ophelia - Okänt - Blev bortrrövad av Occultos för länge sedan. Flocken vet inte var hon är idag.
 • Deimos - Jägare - Lämnade.

Förrädare

Namn - F.d. rank - Varför och när

Förvisade

Namn - F.d. rank - Orsak och när

Relationer

Allierade

 • Inga ännu.

.

Fiender

 • Occultos - Före detta konkurrent om Kawazatriskogen. Det är fortfarande oklart huruvida flockarna ställer sig till varandra nu när de befinner sig i olika delar av landet. De har inte förlåtit Occultos för att ha stulit en valp från dem för många år sedan. IA vet inte att flocken numera är upplöst.

Övriga av betydelse

 • Qu - Flocken var för länge sedan allierade med Isil Anar. Efter Isil Anars formliga utrotning är det oklart vad som hände med alliansen. Troligtvis utgick Qu från att flocken försvunnit, och ställer sig sannolikt neutrala till det nya Isil Anar. Det är oklart om Qu vet om deras existens.
 • Trinity - Flocken slogs ihop med Isil Anar.
 • Herodotus - Flockarna var allierade förr, men det var länge sedan och flocken är sedan länge utrotad.
 • The BloodBlooms - Flocken bedrog Isil Anar och Herodotus i det förflutna, men dagens medlemmar har inget med detta att göra och bara ett par av de äldre kände till Nïm och Nevayah, som överlevde attacken och under kort tid ledde Isil Anar. Det är dock svårt att missa flockens rykte, och Isil Anar ställer sig vaksamt neutrala till dem.
 • Nordriket - Två representanter från flocken besökte Isil Anar för en tid sedan. De berättade om sina utposter i landet. Flocken ställer sig övervägande neutrala till Nordriket, men har ingen anledning att tänka något ont om dem.