FANDOM


Område: Kristallön
Geografi
Namn Kristallön
Storlek Ca 9 mil från öst till väst, och norr till söder.
Angränsande Områden Wintera
Klimat Blåsigt, med kyliga vintrar och mildare somrar.
Djurliv Snöugglor och vita harar.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Kristallön, även kallad Kristallskogen, var till en början ett område täckt av snö och is. Många tror att ön en gång i tiden varit en del av Wintera eller Glaciären, och efter att ha separerats från fastlandet av havet så började skogen förvandlas. Den djupa tjälen i marken släppte aldrig, och isen som täckte träden tycktes förenas med växterna. Det djupfrysta växtlivet omvandlades till nästan ren is, och det är sällan man idag ser växter som inte består till största del av varierande klar is. Marken är spegelblank och skogen nästan genomskinlig och kristalliknande, vilket har gett ön sitt namn. Idag är isen så hård att den nästan inte går att smälta, och inte ens de varmaste dagarna tycks isen nära att smälta. Den enda vegetation som lever på ön återfinns längs öns kanter, där en del vasst, tåligt gräs och örter fortfarande står att finna.

Klimat

Trots att vintern aldrig tycks släppa området så sjunker temperaturen aldrig under minusgraderna. Vintrarna är kyliga och somrarna mildare. Det blåser en del genom skogen.

Fauna

Snöugglor och vita harar.

Flora

En kristalliserad is-skog.


Landmärken och andra egenheter

Hela området består av kristalliserade is-växter.

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---