FANDOM


Lawar
Basfakta
Namn Lawar
Storlek Tikar: Liten

Hanar: Medel

Vanliga krafter Sten, eld, raseri.
Färger Vanligen enkelt färgade med färgrik man.
Övriga karaktäristiska drag Glödande klor.

Högresta, färgrika, ev. fjäderprydda manar.

Styrkor Starka, tåliga, glödande klor.
Svagheter Trolldom, kort stubin.
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej
 Lawaren är en bergsvargsliknande ras som har sitt urrsprung i Samudrs hårda klimat. De känns lättast igen på sina manar.

Särpräglade drag

Fysik

Till kroppsbyggnaden är de ganska lika [[bergsvarg]en, med stabila kroppar, starka ben och god balans. Tikar är genrellt mindre än hanar, och båda könen är ofta enkelt färgade.

Vad som skiljer är att rasen har resta, väldigt färgrika manar. Praktexemplar är rikt dekorerade med många färger, och har även naturliga fjädrar i sig. Stora manar brukar vara tecken på god hälsa, och ses ofta som attraktivt. 

Rasen har även väldigt grova, varma och glödande klor - vilket de kan ha även utan eldkrafter. De skadar inte sig själva med klorna, men kan göra andra illa med dem. 

Mentalitet

Lawarer är typiskt trogna sina flockar och familjer, och mycket omtränksamma de individer de bryr sig om. Däremot har rasen problem med kort stubin, och kan snabbt bygga upp ett riktigt temperament. 

Trots deras kärleksfulla natur, ligger det i generna att hanar anfaller och äter sina avkommor hela deras första levnadsår. Instinkter tvingar dem ofta att agera så, och mödrar är aggresivt misstänksamma mot sina partners. Det finns fall där tikar kör bort sina hanar under dräktigheten, och först söker upp sin hane när valparna kan försvara sig själva. 

Skulle mot förmodan fadern stanna, tvingas valparna lära sig att försvara sig väldigt tidigt.

På vissa ställen äter lawarer sina döda individer, och även sina fallna fiender, vilket har gett dem öknamn så som kanibal eller vargätare. 

Lawarer ser högresta manar, och vårdade färgrika sådanna, som väldigt eftretraktat. Det är ett tecken på god hälsa och styrka, och hanar är kända för att nästan dansande uppvisa sina kammar som en form av uppvaktning. Ju mer imponerande manar, desto större chans har han att få en eftertraktad hona. Notera alltså att pompösa manar är ett skönhetstecken hos båda könen

Magier

Eld, sten och raseri är de primära magierna som finns bland rasen. 

Övriga färdigheter

Alla renrasiga lawarer har glödande, varma klor. De skadas inte själva av dem, men de kan skada andra individer. 

Likt bergsvargen är de uttåliga och har ovanligt god balans. De klarar svår terräng och hårt väder bra. 

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

-

Den Mörka Åldern

-

Kraftåldern

-

Modern Tid

Lawaren är fortfarande en relativt okänd ras, om man inte härstammar från det forna okända själv. Det är inte helt ovanligt att man har fördomar och kan se lawaren som en ond varg på grund av sitt rykte som kanibaler. Vissa, mer sunt inställda individer, behandlar rasen som vilken annan ras som hellst.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Det är okänt hur rasens gener ter sig. Hög och färggann man är sett som attraktivt inom rasen.