FANDOM


Regler och Förhållnadssätt

Alla sidor på Numoori-WIki ska ha med Numoori och/eller dess spelare att göra, de ska hålla sig inom de kategorier som finns skapade och de ska följa de mallar som finns utsatta för var sorts sida.

Har man önskemål/förslag på ny kategori, kontakta admins, skapa inte endast de sidor man vill ha om de går utanför de redan existerande kategorierna.

Läs igenom allt under Info/Hjälp-fliken innan du börjar skapa/redigera något.

Kolla upp så att sidan du tänkt skapa inte redan finns innan du skapar den.

Logga in på ett konto här på Numoori-Wiki innan du skapar/redigerar saker.

Observera att admins för Numoori-Wiki och Numoori inte är desamma, admins för Numoori-Wiki är kontona Nevayah och Sleazoid~, mest kända som Thea/Nisha och Zara/Sleazoid på Numoori, kontakta antingen genom att skriva på meddelandeväggen för kontona här på Numoori-Wiki, eller skicka PM på Numoori.


Redigeringsrestriktioner och Radering av sidor

Grundregeln för redigering av andra sidor än sina egna är att man inte får radera någon annans info utan tillstånd från skaparen/admin, även om man anser den vara felaktig.

Det är förbjudet att redigera officiella Numoori-texter utan tillstånd.

Stavfel och små ordfel så som särskrivningar och ihopskrivningar är undantag, dessa får redigeras så länge de inte ändrar själva texten.

Admins för Numoori-Wiki får gå in och redigera andras texter om de hittar uppenbara fel/olämpliga saker, annars i regel inte. Admins kommer dock att redigera en sidas kategorier/mall om det är fel/fattas saker i det så fort vi ser det.

Karaktärer till spelare som lämnat Numoori, dessa sidor får skapas/redigeras av andra för att bevara histora, men det är upp till en själv att se till att det är så korrekt som möjligt. Lägg inte till sådant du tror är rätt, diskutera det med någon före istället. Ser du fel på en sådan sida, något som den karaktären faktiskt inte gjorde, kontakta admins. Skulle spelaren till denna karaktär träda fram och inte vilja ha sin karaktär uppskriven, eller skriva en egen text, så kommer detta att respekteras före allt annat.

Det är förbjudet att radera sidor utan tillstånd från admins..