FANDOM


Område: Samudr
Geografi
Namn Samudr
Storlek 5 mil från öst till väst. Ca 35-40 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Stormstäppen,

Blodbergen,
Bergen,
Wintera

Klimat Blåsigt och kyligt, med kalla vintrar och oväntat varma somrar.
Djurliv Mycket fisk, en del säl och sjölejon. Rikligt med fåglar, fladdermöss, reptiler och en del getter.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Samudr är ett område beläget mellan de västra bergen och havet. Hårda vindar drar ofta in över landskapet, och molnen hopas längs med bergen. Samudr är ett kyligt och hårt landskap, bestående främst av klippor och stenblock som sträcker sig ut över havet. Vid lågvatten kan man vandra långt ut i havet över hårda sten och grusstränder, medan stora delar av området sjunker i havet vid högvatten. De träd som växer bland klipporna är vindpinade och krokiga, med strömlinjeformade kronor som har formats av de ständiga vinden. Tuvor av envist, gulnande gräs växer också bland stenformationerna.

Det sägs att lawarvargarna härstammar från Samudrs hårda klimat, och att lawarerna sökte skydd bland de otaliga grottorna längre upp bland klipporna, invid bergens rötter, när högvattnet kom. En oförsiktig varg riskerar att dras med ut i havet med det starkt strömmande tidvattnet.

Klimat

Blåsigt och kyligt, under vintern blir det kallare med en del snö. Under en månad varje sommar stiger temperaturerna dramatiskt, och det annars svalare området blir då väldigt varmt.

Fauna

En hel del havsdjur lever i havet längs kusten, som fiskar, säl, sjölejon och sköldpaddor. Bland klipporna finns en del reptiler, och många havsfåglar häckar i området. Stora kolonier av fladdermöss lever i grottorna, och en del getter söker sig ibland ner från bergen.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---