FANDOM


Upplöst flock. Numera en del av Isil Anar.

Trinity
Fakta
O/G/N Neutral/God
Område Ötamon
Nuvarande ledare Wami
Ursprunglig ledare Unknown
Allierade Unknown
Fiender Unknown

Filosofi

Gruppdynamik

Historia

Flocken upplöstes i slutet av 2016 för att ansluta sig till Isil Anar .

Bakgrund

texttext

Noterbara händelser

  • Vad - när Summering
  • Flocken upplöses - 2016 Trinity upplöses efter att Wami träffat Ronia och Black av Isil Anar. Wami bestämmer sig för att låta flocken ansluta sig till Isil Anar.

Ranksystem

... *Ger kaffe*

Medlemmar

Nuvarande

  • Namn och rank


Tidigare

Lämnat

  • Namn och f.d rank. Ev. Anledning och När


Döda

  • Namn och rank. Dösorsak och När.


Förrädare

  • Namn och f.d rank. Förräderi.


Förvisade

  • Namn och f.d Rank. Orsak.

Relationer

Allierade

  • Text


Fiender

  • Text


Övriga av betydelse

  • Text