FANDOM


Vampyr
Basfakta
Namn Vampyr
Storlek Varierar
Vanliga krafter Förhöjda sinnen och/eller fysiska förmågor.
Färger Varierar
Styrkor Åldras inte. Förhöjda sinnen och fysiska förmågor. Läker snabbt.
Svagheter Solljus, eld, helig sång och bön. Kan inte beträda helig mark. Kräver vargblod för att inte dö.
Historia
Härstamning Alla vampyrer i Numoori idag härstammar från de äldsta vampyrerna.
IRL
Skapare Skapad av Weed, utvecklad av Mikkis och Lin
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Ja, av Crew

Särpräglade drag

Vampyren ses av många som en slags demon, vilket inte är långt ifrån sanningen. De har med rätta kommit att kallas för monster, och det finns många myter och sägner gällande dessa varelser, om än långt ifrån alla stämmer.

För att förvandlas till vampyr krävs det att en levande vargs blod helt ersätts med en vampyrs gift. Vargen töms på blod, och fylls därefter med gift omedelbart efter att kroppens hjärta slutat slå. Det kan dröja upp till ett dygn innan den förvandlade sedan återuppstår som vampyr. Ett vanligt bett från en vampyr, eller att få i sig gift från en vampyr utan att först ha tömts på blod, gör inte att en varg förvandlas. Som vampyr slutar vargen att åldras, och kan därför inte längre kan dö av ålder. Oavsett när en varg förvandlats till vampyr, om den varit gammal eller en valp, så kommer dess fysiska kropp för evigt vara fast i samma ålder, om än dess sinne och tankar fortsätter att lära sig och bli äldre med sina erfarenheter. Vampyrer läker även onaturligt snabbt från skador.

Vampyrer förlorar sina tidigare krafter, men får istället nya egenskaper i formen av förhöjda sinnen (t.ex. syn eller hörsel) och fysiska förmågor (t.ex. styrka eller snabbhet), starkare än en vanlig levande vargs förmågor. Alla vampyrer har förhöjda sinnen och förmågor, men endast två av dessa är förhöjda till en övernaturlig grad, och vilka utav sinnena eller de fysiska förmågorna som förhöjs varierar från individ till individ. Exempel på sinnen och fysiska förmågor som kan förhöjas är: Hörsel, syn, luktsinnet, känsel, styrka, snabbhet, smidighet, eller i sällsynta fall även mentala förmågor hos äldre vampyrer.

Vampyrer kräver blod för att överleva, och kan endast livnära sig på andra vargars blod. Alla vampyrer drivs av en stark hunger, vilken de endast kan stilla med just blod. Utan vargblod förlorar en vampyr sina förhöjda förmågor, blir svaga och kommer till slut att torka ut och mumifieras. En vampyr kan inte svälta ihjäl, utan faller i djup dvala i sin uttorkade form, vilket lämnar dem väldigt svaga och sårbara. Den här processen kan dras ut på genom att vampyren förtär djurblod istället för vargars blod, men djurblod räcker inte i längden, och en vampyr som lever enbart på djurblod kommer förlora sina förmågor och slutligen torka ut. En mumifierad vampyr kan väckas till liv på nytt om den väcks med vargblod. Vid hunger skiftar vampyrers ögon till röda nyanser.

Vampyrer är bannlysta från ljuset av gudarna själva, och de bränns värre än av eld i solljus. De är känsliga mot i stort sett alla former av ljuskrafter, och tål inte heller eld, vilket kan skada dem svårt eller till och med ta deras liv om de är oförsiktiga. Skador från ljus eller eld tar lång tid för en vampyr att läka, jämfört med deras annars väldigt snabba läkeprocess, och ärr kan i värsta fall finnas kvar i flera år om skadorna varit svåra.

De kan inte heller beträda helig mark, och är svaga mot allt som är heligt för gudarna. Detta inkluderar en del helig sång och bön, vilket kan påverka vampyrer genom att exempelvis hindra dem från att närma sig. Det är dock få idag som har kunskap om dessa sånger och böner. Valpar, som nytt liv i världen, ses också som heliga, och vampyrer kan inte beträda en valplya utan att bli inbjuden i lyan.

Vampyrer är en uråldrig fördömd ras som representerar det mörka i Numoori. De har en förbannelse som speglar sig i att de får styrkor som de giriga ursprungliga vampyrerna önskade, men det kom till ett pris som gör att vampyrerna ofta lever i ett långt oändligt lidande, där de är lika sköra som de är starka. Vampyrerna kommer inte ursprungligen från Numoori, och Numoori var därför länge utan vampyrer, fram tills de tre äldsta vandrade in för att undersöka nya outforskade marker – Demetrius, Zafrina och Valiquette. Dessa är idag grunden för de vampyrer som existerar i Numoori. Väl i Numoori började vampyrerna förvandla fler vargar under en tid som kom att kallas den mörka tiden.


Fysik

Vampyrers fysik varierar kraftigt från individ till individ eftersom att vargar från i princip alla raser kan förvandlas till vampyrer. Alla vampyrer har dock förhöjda sinnen och fysiska förmågor jämfört med vanliga dödliga, med två förmågor som är förhöjda till en i det närmaste onaturlig nivå. Vampyrer måste leva på vargblod, tål inte solljus och är känsliga mot ljuskrafter och eld. De åldras inte, och kan aldrig dö av ålder, och kan inte beträda helig mark. Vampyrer äger inte heller en egen doft, utan doftar snarare av områden de befunnit sig i eller vargar de mött.


Mentalitet

Vampyrers mentalitet varierar från individ till individ.


Magier

De äger inga krafter, och kan aldrig ha elementkrafter av något slag.


Vampyrgift

Vampyrers gift, även kallat vampyrblod, motsvarar en levande vargs blod. För att en varg ska förvandlas till vampyr måste dess blod helt ersättas med en vampyrs gift, och en levande varg kan därför få i sig giftet utan att förvandlas. Om en varg får vampyrgift i blodet utan att ha tömts på blod orsakar det ofta sjukdomsliknande symptom som yrsel, illamående och smärta. Mer info kommer/Uppdateras.


Historia och utveckling

Historien börjar med svartvargarna, som drevs av ilska och hat. De gjorde allt för att bli mäktigare, och efter generationer av agg och våld blev de slavar under sitt inre mörker; Vargar födda ur mörkret. De mörkaste av dessa själar var inte nöjda med den makt de hade, utan ville ha mer. De ville vara starkare än alla andra, snabbare och listigare, och drömde om evigt liv. Desperat försökte de förhandla med gudarna för att nå makten, men gudarna vägrade ge dem det de sökte. När de förstod att gudarna aldrig skulle ge vika vände sig svartvargarna istället till mörkare krafter. Demonerna.

Efter sina misslyckade förhandlingar med gudarna trodde många att det de begärde kanske inte var möjligt, men svartvargarna förvånades över demonernas villighet att genomföra önskningarna. Eftersom att vargarna redan var förvrängda av mörker så lyssnade de inte till sina inre varningar, och tänkte inte på de konsekvenser som kunde följa att köpslå med demoner. Demonerna lät dem se in i ondskans djup och gav dem det de önskade, och det var allt som betydde något då. Att de blev lurade var det ingen som förstod.

De mörkaste av svartvargarna ingick en pakt med demonerna, och fick genom denna pakt evigt liv. De blev onaturligt snabba, fick en styrka större än vanliga vargar, ögon bättre än någon annan och en nos som kunde uppfatta dofter på onaturliga avstånd. Men i utbyte mot dessa förmågor förlorade de sina tidigare krafter, liksom en del av sig själva. Då såg inte svartvargarna det som någon stor förlust, då makten var så mycket större och viktigare. Deras själar förtvinade långsamt allt eftersom åren gick.

Med tiden började svartvargarna se nackdelarna med sin pakt. Deras makt började stiga dem åt huvudet. De kunde inte längre komma överens och stred sinsemellan för att själva stå kvar som den starkaste. Det verkade omöjligt att ta död på varandra, då de skador de fick läkte snabbt. Men de insåg snart att de inte var så odödliga som de hade trott. De fick svåra brännskador så snart de vistades i solljus, och av misstag brann en av dem upp när denna vandrade i ljuset. En säker död som de aldrig trott sig behöva möta. De kunde inte längre beträda helig mark, hur mycket de än försökte. Deras hunger stillades aldrig, ens efter en lyckad jakt. Trots att demonerna hade givit dem mycket, så hade de inte kunnat ge dem allt. Gudarna hade bannlyst dem från ljuset och bestraffat dem för deras högmod.

Många år senare så föll ytterligare en av de svurna. Det berodde på att bristen på vargblod fick denne att torka ut och falla i dvala. Den avled sedan under sin dvala. De fyra återstående lärde sig snabbt att de endast kunde leva på blodet av andra vargar. De kunde fortfarande äta kött och dricka blodet från byten, men detta stillade inte den oändliga hunger de kände, och kunde inte rädda dem från svälten. Endast vargars blod tillfredsställde och mättade det de hade blivit.

Allt eftersom tiden gick började de fyra inse att ett evigt liv inte var värt vad de gick igenom, men det var sedan länge för sent att ångra sig. Några av dem levde i lidelse, plågade av vad de hade blivit. Andra omfamnade den roll de hade fått och älskade makten. De började glömma vilka de varit, sina tidigare liv och de som de hade hållit nära. Mörkret blev deras enda vän. De andra vargarna i landet slutade att se de fyra som svartvargar, och började kalla dem monster. Snart nog fick de ett nytt namn, när de lärde sig att de kunde föra sin förbannelse vidare genom att låta sina offer leva och fylla dem med gift. De skapade jämlikar och slavar, och gavs namnet Vampyrer.

Vampyrerna kom till Numoori för flera hundra år sedan, när landets nu äldsta vampyr vandrade in från andra sidan havet. Demetrius förde med sig förbannelsen till landet, men i hans spår följde även det som kom att bli ett hot mot vampyrerna. Under den Mörka åldern hade vampyrerna en storhetstid då de härjade och mördade vilt i landet. De var fler än vad de någonsin varit tidigare, och deras styrka gjorde dem arroganta och oförsiktiga. Under denna tid växte en motståndsrörelse i form av en flock med vampyrjägare fram, vilka tog upp striden mot de blodtörstiga ättlingarna till demonerna. Under kraftåldern hade vampyrjägarna växt sig så starka att de lyckades döda många av vampyrerna och jaga dem på flykten. Vampyrerna lämnade Numoori och landet var vampyrfritt i hundra år.

Efter hundra år återvände två gamla vampyrer till landet. Demetrius och Zafrina. Under de hundra åren hade vampyrjägarnas antal minskat kraftigt och invånarna i landet hade börjat avfärda vampyrer som gamla sagor och legender. Med sig hade de båda vampyrerna nya slavar, unga vampyrer som stod under deras makt. Nu sprider de åter sina styrkor genom landet. Blir du biten utav någon av dem kommer du för evigt stå under deras inflytande och makt, de blir dina herrar och de du lyder. Om du försöker fly kan du förbereda dig på en jakt som aldrig kommer att ta slut.


Den Tidiga Åldern

Svartvargarna försökte köpslå med gudarna, men blev nekade sina önskningar om makt och evigt liv. De ingick istället en pakt med demonerna, vilket blev deras förbannelse, och de första vampyrerna var skapade.


Den Mörka Åldern

Vampyrerna blev fler än vad de någonsin varit tidigare och hade en storhetstid då de satte skräck i alla. En grupp vampyrjägare började jaga vampyrerna.


Kraftåldern

Vampyrernas antal minskade kraftigt då de blev hårt jagade, och de flydde landet. Numoori lämnas vampyrfritt i hundra år.


Modern Tid

Vampyrerna återvänder till Numoori.


Övrigt

Specifika förhållningsegler angående vampyrer

  • Vampyrer är redan döda, och kan därför inte återupplivas. När en vampyr dör, så är det en evig död. De kan inte heller bli till andevargar.
  • Eftersom att de redan är döda så har vampyrer inte heller någon resistens mot zombieviruset. En vampyr som smittas av viruset övertas därför direkt av det.
  • Vampyrer kan idag endast tillkomma från 3 blodslinjer; Demetrius, Zafrina och Valiquette.


Spelade Vampyrer i Numoori:

Levande:

Avlidna:


Demetrius Zafrina Valiquette
Locura, Tavar, Yakuza, Barakiel Even --
Ayame Zachary, Idunn Amanita