FANDOM


Zombie
Basfakta
Namn Zombie
Storlek Varierande
Vanliga krafter Kraftlösa
Färger Varierande
Övriga karaktäristiska drag --
Styrkor Känner inte smärta och kan fortsätta jaga eller slåss tills de faller i bitar. Immuna mot vampyrers gift.
Svagheter Ruttnar, möglar, läker inte sår, kan inte tänka, blir boplats för insektslarver, etc etc
Historia
Härstamning Alla vargar kan bli smittade
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell ras
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Viruset och Insjukning

Det sägs att det finns ett hemskt virus som sprider sig i Numoori. Ett virus som förs från byte till varg, eller varg till varg, och förvandlar den smittade till ett monster. Dessa monster har i folkmun kommit att kallas Zombier.

När en varg smittats av zombieviruset kan den fortsätta leva sitt vanliga liv helt ovetande om att den är sjuk i så länge som ett helt år, men vanligen insjuknar vargen redan betydligt tidigare. Smittan förs vidare via kroppsvätskor, som exempelvis saliv eller blod. Smittobärare kan sprida viruset även innan den själv har börjat visa symptom. Skulle en varg som blivit smittad få valpar så går valparna, och ofta även partnern samma öde som den smittade till mötes.

När vargen väl börjar insjukna och visa symptom sker det oftast ganska fort. Vargen kan uppleva oförklarlig, molande smärta, illamående, yrsel och andra olika krämpor. Vargen får hög feber då kroppen försöker försvara sig mot viruset som kämpar för att få kontrollen. Symptomen kan vara i upp till två veckor, och under den här tiden börjar den smittade ofta hosta och kräkas blod. Ganska snart börjar viruset etablera sig i individens hjärna och ta över kroppens olika funktioner, vilket ger dålig koordinationsförmåga, talproblem och svår huvudvärk.

Efter ett tag orkar inte kroppen kämpa mot smärtorna, illamåendet och de andra symptomen längre och stänger ner. Hjärtat slutar slå och vargen räknas som död. Oftast sker detta i form av en hjärtattack, eller om en annan varg skulle döda den smittade. Oavsett hur hjärtat slutar slå så får viruset äntligen den chans det väntat på. Medan kroppen är död tar det över helt och startar sedan upp kroppen igen. Till en början ser vargen ut precis som innan den dog, men då kroppen inte längre är levande, utan endast styrs av viruset, kommer den börja ruttna precis som en vanlig död kropp. Ett kort tag efter att vargen dött fungerar fortfarande hjärnan till viss del, vilket innebär att individen fortfarande har minnen och delvis kan tänka själv. Hjärnan dör dock snart av syrebrist då hjärtat inte längre pumpar runt blodet i kroppen.

En zombie jagar och äter andra vargar, då viruset vill sprida sig vidare. Ett starkt virus kan hålla sitt lik på benen i många år, till dess att kroppen fallit i bitar av förruttnelse, eller blivit förstört på annan väg. En zombies skador kan aldrig läka, hur små eller stora de än är. Om huvudet avlägsnas från zombien, så att viruset i hjärnan inte längre kan styra kroppen, räknas den som död.

Fysik

En zombies fysik varierar kraftigt från individ till individ eftersom att en zombie är en varg av vilken annan ras som helst som har smittats av ett zombie-virus.

Mentalitet

Zombies saknar direkt tankeförmåga. De kan ibland skiljas från varandra i hur aggressivt de anfaller potentiella byten, men alla zombies lever för att sprida viruset vidare och har inga rationella tankar.

Magier

Zombies är helt kraftlösa.Den smittade behåller sina vanliga krafter under hela smittoperioden, fram tills hjärtat slutar slå och den dödförklaras. När viruset tagit över och den döda går igen finns inga krafter kvar.

Övriga färdigheter

Zombier sägs vara en av de få saker vampyrer fruktar, då viruset kan smitta såväl levande som döda varelser. Skulle en vampyr smittas skulle viruset ta över väldigt fort, då deras kroppar redan är döda.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

Ingen vet med säkerhet varifrån Zombieviruset härstammar, eller när det kom till Numoori. Man tror att viruset härstammar från havet, eller har nått Numoori från ett annat land. Oavsett ursprung så har viruset etablerat sig i landet.

Övrigt

Smittorisk:

En varg som biter en zombie, eller blir biten av en zombie, blir inte nödvändigtvis smittad av viruset. Risken att bli smittad är större än chansen att inte smittas, men alla vargar som kommer i fysisk kontakt med smittade individer blir inte smittade.


Zombies i Numoori:

Levande Zombies:

Avlidna Zombies: